• Ved Påmelding, vil du måtte gi fra deg personopplysninger slik som det fremkommer av registreringsskjemaet, men minimum navn, mobilnummer og e-postadresse. Det er arrangøren som har det juridiske ansvaret å sørge for at man har hjemmel i lovgivning for å innhente opplysningene (personopplysningsloven §8),  men Behandlingsansvaret vil avhenge av hvem som bruker dine personopplysninger. Med dette mener vi:
    • Ved Påmelding vil vi bruke din e-postadresse og evt. mobilnummer for å kunne sende deg ordrebekreftelsen / kvitteringen. Vi er da behandlingsansvarlig og databehandler
    • Ved Påmelding vil Arrangøren bruke dine personopplysninger, for å kunne tilrettelegge Arrangementet og kommunisere relevant informasjon. Arrangøren er da behandlingsansvarlig og vi er databehandler

    Løsningen skal ikke brukes til å samle inn sensitive personopplysninger, med mindre arrangøren eksplisitt kan begrunne dette med hjemmel i personopplysningsloven § 9 (GDPR Artikkel 9). Skulle du oppleve at arrangøren strider mot gjeldende lovgivning for innsamling av dine opplysninger ber vi deg vennligst kontakte oss.

  • Ved besøk i våre løsninger, vil det kunne samles inn personopplysninger via registrering- / kontaktskjema og informasjonskapsler. Denne type innsamling gjøres for å markedsføre våre løsninger med hjemmel i personopplysningsloven § 8f (GDPR Artikkel 6f) og markedsføringsloven §15.Vi er da behandlingsansvarlig og evt. 3. part vi bruker for vår markedsføring (f.eks. en MailChimp for utsendelse av nyhetsbrev) være databehandler.
  • Ved opprettelse av brukerkonto for å få tilgang til løsningen, vil vi samle inn personopplysningene som behandles for å kunne levere / gjennomføre tjenesten har hjemmel i personopplysningsloven §8a (GDPR Artikkel 6b). Vi operer da både som behandlingsansvarlig og databehandler.