Par-retreat Trondheim 2022

Ønsker dere å styrke forholdet og investere i eget ekteskap? Er dere i etableringsfasen og behøver gode verktøy for å sammen skape den framtida dere drømmer om? Eller har dere etter mange år sammen havnet i et mønster som gjør at ekteskapet ikke lenger er like fantastisk?

Vi inviterer til et verdibasert parkurs med Tonje og Dag William Haugeto Stang. De tilhører en huskirke i Vineyard og er kjent for å være personlige, faglig sterke og for å ha en lett tilgjengelig og engasjerende form på undervisningen. Les mer om Tonje og Dag William her: http://vilvekst.no/

Temaer som kommer til å bli tatt opp er blant annet:

  • En tretvinnet tråd – når limet ikke lenger er avhengighet
  • God kommunikasjon – en nøkkel til forståelse
  • Den nødvendige samtalen – hvordan håndterer vi konflikter

Dette vil bli en viktig og inspirerende, jordnær og nyttig weekend med tid til å møte Jesus, deg selv og din kjæreste gjennom undervisning og parsamtaler der dere jobber med par-relaterte oppgaver underveis.

Gå til registrering