Fredag:

Fra kl 1700: Ankomst og registrering.

1830: Undervisning: «En tretvinnet tråd ryker ikke så fort»

1920: Middag

2000: Undervisning: «En tretvinnet tråd ryker ikke så fort. Fortsettes»

2100: Vi avslutter kvelden og går til ro

Lørdag

0930: Morgensamling med refleksjonsoppgave

1030: Undervisning: «Arven vi har med oss»

1100: Pause

1115: Undervisning: «På besøk i hverandres liv»

1220: Lunsj og pause  

1350: Undervisning: «Dialog – et verktøy for kontakt»

1520: Pause

1540: Undervisning: «Jammen, vi er så forskjellig»

1630: Undervisning: «Samlivet framover – om å rydde i fortida og ha en visjon for felles framtid del 1»

1730: Middag og sosialt fellesskap  

Søndag

1100: Gudstjeneste: «Godt liv – god rytme». Hvordan kan vi leve for andre og ta vare på oss selv?

ca 1300: lunsj

1400: Undervisning: «Samlivet framover – om å rydde i fortida og ha en visjon for felles framtid del 2»

1530: Oppsummering og avslutning.